Beerensteyn Partners CFO Services

Inefficiënte processen automatiseren: sneller maar nog steeds slechte data!

CFO’s maken zich toenemende zorgen over een gebrekkige informatievoorziening en in het bijzonder het fenomeen inconsistente data, waardoor iedereen als het ware naar andere informatie zit te kijken. Lees meer hierover in het onderzoek van Accenture naar knelpunten bij de transformatie van de CFO-rol. In onze eigen praktijk zien wij nog een aantal aanvullende factoren die relevant zijn bij het bepalen van de CFO agenda. We delen onze ervaringen graag in een persoonlijk gesprek.

Download Accenture
Download

Neem contact op met Beerensteyn Partners

Mail onsBel ons +31 85 878 18 08

Beerensteyn Partners
Beerensteinerlaan 67
1406 NR Bussum
Nederland
+31 85 878 18 08
office@bsteyn.com

Beerensteyn Partners   |   Beerensteinerlaan 67   |   1406 NR Bussum   |   Nederland   |   +31 85 878 18 08   |   office@bsteyn.com